Stappenplan VAR -DBA

Stappenplan voor Opdrachtgever:

Opdrachtgever is degene die een ander inhuurt.

Stap 1: Inventariseer de feiten en omstandigheden waaronder de Opdrachtnemer werkzaam is bij de Opdrachtgever.

Stap 2: Kijk op de website van de Belastingdienst welke modelovereenkomst hierbij het beste aansluit.

website belastingdienst

Stap 3: Gebruik de modelovereenkomst en vul deze aan met feiten en omstandigheden van de specifieke situatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Hierbij mogen de geel gearceerde teksten niet gewijzigd worden (laat deze ook geel gearceerd staan).

Stap 4: Vul de modelovereenkomst verder aan met juridische bepalingen. De Belastingdienst heeft de modellen alleen fiscaal beoordeeld en niet juridisch.

Stap 5: Afhankelijk van de wijzigingen en aanvullingen, kan de overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Dit is niet in alle situaties nodig.

Let op!!!

Indien gewerkt wordt met een modelovereenkomst welke door de Belastingdienst is goedgekeurd, heeft u “zekerheid” dat geen loonbelasting en premies worden nageheven. Dit is slechts anders indien achteraf blijkt dat in de praktijk niet conform hetgeen dat in de overeenkomst staat wordt gewerkt.

Stappenplan voor Opdrachtnemer:

Opdrachtnemer is degene die zichzelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld een ZZP-er).

Stap 1: De Opdrachtnemer kan zelf een modelovereenkomst hanteren en aan de Opdrachtgever voorleggen. Of de Opdrachtgever legt een modelovereenkomst voor aan de Opdrachtnemer.

Stap 2: Vanuit de positie en belangen van de Opdrachtnemer kan de modelovereenkomst aangevuld worden met feiten en omstandigheden van de specifieke situatie van Opdrachtnemer. Hierbij mogen de geel gearceerde teksten niet gewijzigd worden (laat deze ook geel gearceerd staan).

website belastingdienst

Stap 3: Eventuele wijzigingsvoorstellen met de Opdrachtgever bespreken.

Stap 4: Afhankelijk van de wijzigingen en aanvullingen, kan de overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Dit is niet in alle situaties nodig.

Let op!!!

De modelovereenkomst geeft geen zekerheid over de fiscale positie van de Opdrachtnemer voor de inkomstenbelasting.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van ons kantoor op 0413-275879.

Scroll naar boven