Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV-compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. Dit geldt ook als het dienstverband deels is beëindigd. Was de werknemer al vóór 1 juli 2015 104 weken of langer arbeidsongeschikt, dan wordt geen compensatie toegekend.

Aanvraag compensatie

Had u werknemers in dienst die na 1 juli 2015 104 weken of langer arbeidsongeschikt waren en hebt u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 bij ontslag transitievergoedingen aan hen betaald? Voor deze zogenaamde ‘oude gevallen’ dient u de aanvraag voor compensatie in tussen 1 april en uiterlijk 30 september 2020. Hebt u sinds 1 april 2020 een transitievergoeding betaald bij ontslag van een langdurig zieke werknemer? In dat geval vraagt u de compensatie binnen 6 maanden aan. Het UWV wijst te vroeg of te laat ingediende aanvragen af. Wees dus op tijd!

Bereid u tijdig voor

U moet bij de aanvraag in elk geval afschriften meesturen van:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • salarisstroken;
  • de berekening van de transitievergoeding;
  • het betalingsbewijs van de transitievergoeding; en
  • de (ontslag)beschikking van het UWV of de vaststellingsovereenkomst.

Soms moet u ook andere gegevens verstrekken. Kortom, begin op tijd met het verzamelen van al deze gegevens, zeker als u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 meerdere transitievergoedingen hebt betaald bij ontslag van langdurige zieke werknemers.

Scroll naar boven